SOAS Research Online

A Free Database of the Latest Research by SOAS Academics and PhD Students

[skip to content]

Theerasak, Thanusilp (2023) 'รายงานการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโลหกรรม ในเขตลุ่มน้ำยมตอนบน กับการวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะสมัยสุโขทัย [Survey and Excavation Report on Metallurgical Sites in the Upper Yom River Basin, and an Initial Analysis of Metallurgical Production in the Sukhothai Period].' Pratu: Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archaeology of Ancient to Premodern Southeast Asia, 2 (Report 2). pp. 1-23.

[img]
Preview
Text - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Download (6MB) | Preview
Alternative Location: https://pratujournal.org/

Abstract

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมก่อนกำเนิดรัฐสุโขทัย ดำเนินงานโดยสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โดยมีประเด็นเรื่องพัฒนาการด้านโลหกรรมเป็นคำถามสำคัญหนึ่งของงานวิจัย เนื่องจากงานศิลปกรรมสำริดในสมัยสุโขทัยเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงนวัตกรรมขั้นสูงที่มีฝึกฝน ปฏิบัติ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาเชิงรูปแบบศิลปะ และคติความเชื่อของประติมากรรมสำริด ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจในด้านโลหะวิทยา ทั้งในแง่ของแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต เทคนิคการหล่อ รวมไปถึงกลุ่มช่างผู้ผลิต ยังเป็นประเด็นที่มีการศึกษาน้อย ผลการดำเนินงานทางโบราณคดีในครั้งนี้ พบหลักฐานใหม่เพิ่มเติมทางด้านโบราณโลหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำยม นำไปสู่การระบุแหล่งทรัพยากรสินแร่ เทคนิคการผลิต และวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งแสดงใด้เห็นว่ากลุ่มช่าง และประติมากรรมโลหะ ที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยสุโขทัย This report outlines part of a research project conducted by the Sixth Regional Fine Arts Office, Sukhothai Province, relating to social and cultural developments prior to the founding of the Sukhothai state. One of the main research questions concerns metallurgical developments. Bronze sculptures from the Sukhothai period are considered important as evidence for technological advancements passed from generation to generation as skills and expertise developed. However, previous research has primarily focused on the art historical or religious aspects of these bronze sculptures, whereas metallurgical aspects including sources of raw materials, production sites, casting techniques and the craftsmen themselves, have not been well studied. This archaeological study helps develop our understanding of ancient metallurgy in the Yom River basin, through the discovery of the source of ore, and allowing a greater appreciation of production techniques and the way of life of the probable craftsmen. In addition, the craftsmen and bronze sculptures appear to have played a significant role in the socio-economic arena both prior to and during the Sukhothai period.

Item Type: Journal Article
Additional Information: This is the second bilingual report (Thai-English) to be published by Pratu.
Keywords: คำสำคัญ: โบราณโลหกรรม, พื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน, สุโขทัย Archaeometallurgy, Upper Yom River basin, Sukhothai
SOAS Departments & Centres: Departments and Subunits > School of Arts
Departments and Subunits > School of Arts > Department of the History of Art & Archaeology
SOAS Open Access Journals > Pratu: Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archaeology of Ancient to Premodern Southeast Asia
Subjects: C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology
D History General and Old World > DS Asia
N Fine Arts > NB Sculpture
T Technology > TT Handicrafts Arts and crafts
ISSN: 2634176X
Copyright Statement: Articles and reports are licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-NC 4.0). This enables all content to be shared, copied and redistributed in any medium or format, with permissible exceptions where required. See individual figure captions for the copyright status of illustrations. Those images accompanied by the copyright symbol © are not covered by the Creative Commons licence and cannot be further reproduced without the permission of the copyright owner. For more information see https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
DOI (Digital Object Identifier): https://doi.org/10.25501/SOAS.00039943
Date Deposited: 28 Jul 2023 14:11
URI: https://eprints.soas.ac.uk/id/eprint/39943

Altmetric Data

Statistics

Download activity - last 12 monthsShow export options
Downloads since deposit
6 month trend
68Downloads
6 month trend
99Hits
Accesses by country - last 12 monthsShow export options
Accesses by referrer - last 12 monthsShow export options

Repository staff only

Edit Item Edit Item